Vad händer i Östersund?

Östersund möter MalmöÖstersunds FK är klubben som på kort tid gjort avtryck inte bara i fotbollssverige, utan även internationellt. Nu uppdagas dock en ekonomisk skandal, som involverar flera människor kring klubben. Vad det kommer att få för konsekvenser för den jämtländska klubben är dock för tidigt att säga.

Ordföranden för Östersunds FK, som även är vd på det kommunala bostadsbolaget, har anhållits efter att Ekobrottsmyndigheten gjort en razzia på hans kontor, skriver Expressen. Kommunen har därför stoppat sitt sponsringsavtal med fotbollslaget. Ingen anställd i Östersunds Fotbollsklubb är dock misstänkt för något, säger klubbens pressansvarige Patrick Sjöö.

Detta vet vi:

  • En företagare i Sollefteå har drivit ett företag som redovisat låga löner, haft hög omsättning och gjort stora utbetalningar till Östersunds Fotbollsklubb, ÖFK. Detta väckte Skatteverkets uppmärksamhet.
  • Under samma tid som företagaren gjorde utbetalningar till fotbollsföreningen misstänks han ha gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri.
  • Utbetalningarna till fotbollslaget är bokförda som reklamkostnader, men skatteverket har inte hittat några motprestationer från laget, vilket är det normala när pengar läggs på reklam. När det inte finns motprestationer är reklamkostnaderna inte avdragsgilla, skriver Svt Västernorrland.
  • Företagaren i Sollefteå delar två styrelseuppdrag med ordföranden i Östersunds FK. Det finns ett avtal från 2015 mellan ÖFK och företaget i Sollefteå, enligt vilket klubben måste uppfylla vissa prestationer för att göra vissa faktureringar.
  • Skatteverket reagerar på att ett företag med begränsad kapacitet har låtit en så pass stor del av sin omsättning gå vidare till fotbollslaget. Av underlagen framgår det heller inte vad som egentligen tillhandahållits, eller vem som har utfört tjänsterna som har fakturerats.
  • Ett stort byggföretag har också fakturerats av företaget i Sollefteå. Fakturorna har dock varit allmänt hållna, och enligt Skatteverket har företaget inte haft kapacitet att utföra de uppdrag som man fakturerat.
  • Företagaren i Sollefteå har erkänt handlingarna, men inte brottsrubriceringarna.
Scroll to top